Thursday, 24 February 2011

KAJIAN TINDAKAN PANITIA KIMIA 2011

Seperti tahun 2010, setiap panitia diminta untuk menyediakan satu kajian tindakan. Jadi pada tahun ini, setiap panitia diminta untuk menghantar 2 kajian tindakan.

JADUAL PERLAKSANAAN KAJIAN TINDAKAN (SEMESTA 1):

  1. Penyerahan tajuk kajian tindakan : 28.03.2011
  2. Perlaksanaan  Pre-test                  : 07.03.2011 - 10.03.2011
  3. Perlaksanaan  Post-test                : 04.05.2011 - 16.05.2011            
  4. Penghantaran laporan                   :  20.06.2011
  5. Pembentangan dapatan               :  23.07.2011

3 comments: